Demokracja Energetyczna
 • Dariusz Szwed u Grzegorza Miecugowa

  Gościem audycji "Inny Punkt Widzenia" w TVN24 był Dariusz Szwed - polski polityk, działacz społeczny, ekonomista, jeden z założycieli i w latach 2004–2011 jeden z dwojga przewodniczących partii Zieloni 2004, były delegat partii w Europejskiej Partii Zielonych, współpracownik Grupy Zielonych w Parlamencie Europejskim, przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu.

  Zajmuje się działalnością konsultingową w zakresie zrównoważonego rozwoju i sektora pozarządowego, współpracując m.in. z Bankiem Światowym, Centrum Prawa Ekologicznego, Greenpeace International, Instytutem na rzecz Ekorozwoju, Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Regional Environmental Center, Międzynarodową Unią Ochrony Przyrody (IUCN), WWF i innymi. Należy także do Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.

  Zobacz audycję na stronie TVN24


 • REScoop 20-20-20

  Porozumienie zrzeszające spółdzielnie i grupy obywatelskie z siedmiu krajów Europy: Włoch,Belgii, Hiszpanii, Holandii, Danii, Szwajcarii i Francji, wspierane przez Komisję Europejską, którego celem jest przyspieszenie przemian w dziedzinie obywatelskiej energetyki: upowszechnienie kooperatyw energetycznych i zwiększenie ich liczby w Europie.

   

  Członkowie porozumienia dzielą się wiedzą, upowszechniają narzędzia zarządzania popytem i oszczędzania energii oraz nowe formy własności i systemy finansowania projektów energetycznych, organizują akcje promujące kooperatywy (np. w formie wystaw podróżujących po Europie), a przede wszystkim działają na rzecz zniesienia barier w rozwoju energetyki obywatelskiej zarówno w poszczególnych krajach, jak i na szczeblu unijnym. 

  Zobacz stronę REScoop


 • Green Twinning

  Dobry przykład sieci działania na rzecz niwelowania rozwarstwienia energetycznego miast w krajach Europy.

  Ideą projektu zielonych gmin bliźniaczych jest zacieśnianie współpracy gmin z krajów o słabym rozwoju zrównoważonej energetyki, m.in. w Polsce, Bułgarii czy Rumunii, z gminami w krajach, które zdobyły już doświadczenie w tej dziedzinie. W projekcie uczestniczą polskie miasta:Pałecznica (woj. małopolskie),Lubin (woj. dolnośląskie) i Kościerzyna (woj.pomorskie).

  Zobacz stronę Green twinning


 • Energy Cities

  Stowarzyszenie władz miast w okresie transformacji energetycznej. Utworzone w 1990 roku,zrzesza ponad 1000 miast w 30 krajach.

  Znane w Europie i Chinach opracowanie „30 propozycji Energy Cities prowadzących do transformacji energetycznej obszarów miejskich” jest wynikiem wytężonej współpracyw ramach sieci. Publikacja dostarcza praktycznych odpowiedzi na problemy wspólne dla wszystkich miast, opartych na innowacyjnych koncepcjach i przełomowych praktykach. Do europejskiego stowarzyszenia należy Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.

  Zobacz stronę Energy Cities

  Zobacz publikację Energy Cities


 • Europejska Rada Energii Odnawialnej

  Działająca od 2000 roku parasolowa organizacja zrzeszająca europejskich producentów zielonej energii.

  Reprezentuje sektor związany z przemysłem, handlem i badaniami nad fotowoltaiką,energią wiatru, małymi elektrowniami wodnymi,bioenergią (biomasa, biogaz, biopaliwa), geotermią itd. Łącznie EREO reprezentuje przedsiębiorstwa o rocznych obrotach rzędu 130 miliardów euro, zatrudniające ponad 1,1 miliona osób w UE

  Zobacz stronę EREO


 • Porozumienie między burmistrzami

  Porozumienie między burmistrzami to popularny ruch europejski skupiający ponad 500 0 podmiotów.

  Porozumienie burmistrzów skupia władze lokalne i regionalne, które dobrowolnie włączają się w działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystywania odnowialnych źródeł energii na podlegających im obszarach. Celem sygnatariuszy Porozumienia jest zrealizowanie oraz wykroczenie poza unijny cel, jakim jest zmniejszenie emisji CO2 o 20% do 2020 roku. W skład porozumienia burmistrzów wchodzi ponad 5200 podmiotów (dane z połowy maja 2014 r.) 

  Zobacz stronę Porozumienia Burmistrzów


 • Magazyn Zielone Miasto

  Magazyn zielonej polityki, cywilizacji i stylu życia.

  Prezentujemy w nim zielone inicjatywy i dobra, miejsca i wydarzenia, zielony biznes i gospodarkę. Każdy numer podporządkowujemy jednemu tematowi, któremu „przyglądamy się” z wielu perspektyw. ZM jest dwumiesięcznikiem dostępnym w interecie oraz w druku, dystrybuowanym w dziesiątkach „zielonych” miejsc:  ekopiekarniach, barach wegetariańskich sieci Green Way, księgarniach, kawiarniach, na targach, kongresach, debatach itd., 

  Czytaj Zielone Miasto


 • Publikacja Demokracja energetyczna

  „Uwolnijmy energię Polek i Polaków”

  Publikacja została wydana przez Zielony Instytut przy współpracy z Fundacją im. Heinricha Bolla w Warszawie. Ambicją autorów - Beaty Maciejewskiej i Dariusza Szweda - jest, aby stała się ona przewodnikiem po najważniejszych zjawiskach, terminach i procesach łączących się z uzyskaniem kontroli nad źródłami energii.  Ma też inspirować władze samorządowe, związki zawodowe, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz organizacje społeczne do włączenia się do procesu demokratyzacji energii. Publikacja dostępna z serwisu Issuu lub do pobrania w formacie PDF  
do góry