Demokracja Energetyczna

Fundacja Przestrzenie Dialogu: fundacja@przestrzeniedialogu.org

Zielony Instytut: biuro@zielonyinsytut.pl 

kontakty do poszczegółnych ekspertów i ekspertek oraz współpracujących organizacjach znajdują się w odpowiednich działach.do góry