Demokracja Energetyczna

Porozumienie między burmistrzami

Porozumienie między burmistrzami to popularny ruch europejski skupiający ponad 500 0 podmiotów.


Porozumienie burmistrzów skupia władze lokalne i regionalne, które dobrowolnie włączają się w działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystywania odnowialnych źródeł energii na podlegających im obszarach. Celem sygnatariuszy Porozumienia jest zrealizowanie oraz wykroczenie poza unijny cel, jakim jest zmniejszenie emisji CO2 o 20% do 2020 roku. W skład porozumienia burmistrzów wchodzi ponad 5200 podmiotów (dane z połowy maja 2014 r.) 

Zobacz stronę Porozumienia Burmistrzówdo góry