Demokracja Energetyczna

Demokracja energetyczna w Elblągu 08.05.2013

W maju odbyły się trzy spotkania nt. demokracji energetycznej – przedstawiciele organizatorów: Zielonego Instytutu i Fundacji Przestrzenie Dialogu, wraz z ekspertami zajmującymi się energetyką odnawialną odwiedzili pomorskie miejscowości: Słupsk, Nową Wieś Lęborską i Elbląg. Każde ze spotkań zgromadziło kilkadziesięciu uczestników, wśród których byli przedstawiciele lokalnych organizacji społecznych, samorządowcy, przedsiębiorcy i mieszkańcy, zainteresowani rozwojem sektora OZE w ich miejscowościach.


Serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie samorządowców, edukatorów, spółdzielców, studentów, reprezentantów administracji publicznej i organizacji społecznych oraz  obywateli na spotkanie pt. "Demokracja energetyczna" 08 maja (środa) o godz. 17.00 w Ratuszu Staromiejskim. Na spotkaniu przedstawimy szanse i możliwości, jakie stwarza energetyka słoneczna i wiatrowa. Skoncentrujemy się zarówno na praktycznej stronie energetyki opartej o źródła odnawialne, jak i na społecznych i ekonomicznych jej aspektach. Wskażemy w jaki sposób zmienia się sposób produkowania, własności i dystrybucji energii dzięki prosumentom, lokalnym społecznościom czy spółdzielniom energetycznym. Omówimy propozycje lokalnych działań służących tworzeniu zielonych miejsc pracy.

 

Zdjęcia z wydarzeniado góry