Demokracja Energetyczna

Warsztaty „Szanse i zagrożenia dla upowszechnienia OZE w Europie

6 listopada odbyły się warsztaty „Szanse i zagrożenia dla upowszechnienia Odnawialnych Źródeł Energii w Europie” organizowane przez Stowarzyszenie Warszawa w Europie przy wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg. Paneliści z różnych krajów Europy dzielili się na nich doświadczeniami z OZE w swoich krajach.


Warsztaty otworzyła doktor Joanna Gwiazdecka z Fundacji im. Róży Luksemburg. 

Ekonomista Piotr Kuczyński opowiadał o tym, jak kryzys finansowy może wpłynąć na rozwój OZE, a Jiri Steg z Czech podał swój kraj za przykład tego, w jaki sposób nie należy prowadzić polityki związanej z OZE.

Beata Maciejewska (Fundacja Przestrzenie Dialogu, Zielony Instytut) opowiadała o szansach, jakie niesie demokracja energetyczna i przeszkodach w jej wprowadzeniu natomiast Dariusz Szwed (Zielony Instytut) przedstawił korzyści dla gospodarki wiążące się z odnawialnymi źródłami energii.

Tomas Tomilinas z litewskiej organizacji "DEMOS" opowiadał, jak społeczeństwo obywatelskie poprzez własną kampanię przeciwstawiło się rządowej kampanii proatomowej. Rezultatem tych działań było zwycięstwo przeciwników budowania elektrowni atomowej na Litwie w referendum 2012 roku.

Andrea Liane-Spansgenberg przedstawiała w jaki sposób jej organizacja - Bioenergiedorf-Coaching Brandenburg szkoli lokalne społeczności w zakresie wdrażania OZE i jak dzięki temu powiększa się grono gmin czerpiących zyski z odnawialnych źródeł energii.

Wojciech Szewko z Centrum Studiów Strategicznych wyłożył jak od strony prawnej i praktycznej wygląda wytwarzanie odnawialnych źródeł energii w Polsce.

Zdjęcia z wydarzeniado góry